להורים שלום רב,

אנו שמחים לפתוח את ההרשמה לגנים לשנת הלימודים תשע"ז אנא קראו בעיון רב את ההנחיות.
הרשמה והנחיות לבית הספר יזמ"ה –תל"י יעודכנו באתר ויפורסמו בקרוב.

ההרשמה לגני הילדים, תחל ביום ו' 25.12.2015. קדימות בהרשמה למסגרות גני יזמ"ה-תל"י תינתן לילדים ממשיכים, אחים וחברי יזמ"ה, שטופסיהם יתקבלו במשרדינו בין ה 13.12.15 ועד ליום 24.12.15 יום ה' בשעה 15:00 ועפ"י שיטת "כל הקודם זוכה". לאחר מועד זה, לא נוכל להבטיח קדימות.

שימו לב! באחריותכם לוודא קבלת הטפסים במשרדי יזמ"ה עם דלית בטלפון 08-9753461 שלוחה 1 או במייל dalit@yozma.org.il

ניתן להעביר טפסים מלאים בצירוף המחאה, מזומן או אישור חיוב ה. קבע -בסך של 275 ₪ - דמי הרשמה***, למשרדי יזמ"ה ברחוב חטיבת גבעתי 31 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-15:00. ניתן להעביר טופס הרשמה והרשאה לחיוב בפקס: 08-9703551 או סרוק במייל (בחתימת ידכם).

*** תשלום דמי הרשמה יש להעביר עבור רישום ילד/ה לגן ט.ט. חובה או ט. חובה וכן עבור רישום ילדים למסגרות יום הלימודים הארוך בגני חובה ובבי"ס (לנרשמים למסגרות חובה ומעלה, ללא צהרון אין צורך בדמי הרשמה).
משפחות עם מס' ילדים במערכת – ישלמו דמי הרשמה פעם אחת בלבד.

טפסי הרשמה לגנים

1
התפיסה החינוכית של יזמ"ה
2
דף מידע לנרשמים לגן חובה
3
דף מידע לנרשמים לט.ט. חובה וט. חובה
4
לטופס רישום לגני ט.ט. חובה וט. חובה לשנה"ל תשע"ז
5
לטופס רישום לגן חובה – לילדים ממשיכים לשנה"ל תשע"ז
6
לטופס רישום לגן חובה – לילדים חדשים – לשנה"ל תשע"ז
7
לטופס ויתור על גן עירייה לתשע"ז
8
לטופס הרשאה לחיוב ה. קבע עבור דמי הרשמה לתשע"ז
9
לטופס הרשאה להמשך חיוב ה. קבע עבור תשלומי עמותה לשנה"ל תשע"ז
10
לטופס חברות ביזמ"ה – תשע"ז
11
טופס חתימה על הוראת קבע חדשה (יש להעביר הטופס המקורי לאחר חתימתכם למשרדי יזמ"ה ברחוב חטיבת גבעתי 31 במודיעין ואנו נחתים את הבנק)

 

טפסי הרשמה לביה"ס

יעודכן בהמשך. . . 

 
 
יזמ"ה מרכז קהילתי ת.ד. 128 מודיעין 71700
טל. 9753461-08 פקס 9703551-08
yozma@yozma.org.il