קבלת שבת למשפחות צעירות ולמשפחות מערכת החינוך של יזמ"ה

תאריך האירוע 01-03-2019 00:00